Velkommen!

31-01-2017

PRESSEMEDDELELSE

GENERALFORSAMLING: Formand, Karl Kristian Engelund, bød det store antal fremmødte velkommen og aflagde beretning om det forgangne år. Der blev berettet om en stor forbedring i medlemstallene og en markant stigning i aktivitetstimer. Herefter blev regnskabet gennemgået, som også afspejlede den positive gejst fra formandens beretning.

Efter regnskabets gennemgang var det tid til valg af formand hvor Karl Kristian Engelund fik lov til at beholde formandsposten. Ligeledes blev de to næstformænd Alexander Wyne Thomsen og Jonas Løkke Hell Hansen genvalgt. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, mens Peter Sandager gjorde sin debut. Desuden blev Henry Møller suppleant til bestyrelsen mens revisorerne fra vælgerforeningen blev genvalgt.

Runden med valg til diverse poster sluttede, traditionen tro, med et kampvalg om revisorsuppleant posten, men efter håndsoprækning stod det klart, at David Ohnemus, fhv. formand, overtog den prestigefyldte post.

Folketingsmedlem Rasmus Jarlov gæstede også generalforsamlingen hvor han drøftede den politiske situation på borgen. Den politiske drøftelse blev temaet for resten af aftenen, hvor der blev diskuteret alt fra flygtningedebatten til boligbeskatning.

Vi går et godt foreningsår i møde!

Mvh.
Karl Kristian Engelund
Formand, Gentofte Konservative Ungdom


02-11-2016

PRESSEMEDDELELSE

FORMANDSSKIFTE. Karl Kristian Engleund blev enstemigt valgt som formand for GKU ved den ekstraordinære generalforsamling den 1. november. Dertil er der også sket mindre udskiftninger i bestyrelsen.

Bestyrelsen ser frem til at komme i gang med arbejdet for foreningen.

Mvh.
Karl Kristian Engelund
Formand, Gentofte Konservative Ungdom


13-2-2015

PRESSEMEDDELELSE

Jeg kan oplyse, at det på vores ordinære generalforsamling den 11. februar 2015 blev besluttet ved absolut flertal, at Gentofte Konservative Ungdom officielt støtter den lokale folketingskandidat Casper Strunge.

Bestyrelsen vil samtidigt nedsætte en arbejdsgruppe, der skal varetage de arbejdsopgaver der udspringer sig af denne støtteerklæring. Det fritstiller ligeledes det enkelte medlem, således at de kan støtte den kandidat de selv ønsker.

Mvh.
Peter Flindt Heckermann
Formand, Gentofte Konservative Ungdom


22-01-2015

PRESSEMEDDELELSE

Jeg kan oplyse, at der her til aften d. 22. januar 2015, er blevet ekskluderet et bestyrelsesmedlem fra Gentofte Konservative Ungdom. Beslutningen blev truffet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde ved absolut flertal, og affødes primært af vedkommendes overtrædelse af vores forretningsorden på trods af flere advarsler, hvilket vi ikke har kunnet sidde overhørigt.

Mvh.
Peter Flindt Heckermann
Formand, Gentofte Konservative Ungdom

Skriv et svar